Škola je počela kako je i planirano. Dio polaznika se javio da će se priključiti na sljedećim predavanjima.

Mjesta još ima, tako da su pozvani svi zainteresirani.