Poziv u školu svima koji se bave ili bi se željeli baviti pčelarstvom

Nastava se provodi na Sveučilišnom kampusu Borongaj, Borongajska cesta 83, Zagreb
Teoretski dio nastave: Paviljon 70 dvorana 1
Praktični dio nastave: školski pčelinjak
Početak nastave i uvod u školu: 25. listopada 2023. godine u 17:00 sati u Paviljonu 70 dvorana 1.
Nastava će se odvijati jednom tjedno (srijeda) s početkom u 17:00 sati, sve do proljeća.
Praktični dio nastave provodit će se subotom, s početkom u 11:00 sati u danima kada je lijepo vrijeme i mogu se otvarati košnice, o čemu se dogovara tijekom nastave.
Upiti i prijave na e-mail: nikola.kezic@gmail.com