Predavanje u Zagrebu, 8. prosinca 2023.

Održano predavanje na temu ”Nove spoznaje o pčelarstvu kroz putovanja” u Hrvatskoj udruzi pčelara Pčelinjak.

Predavač: prof.dr.sc. Nikola Kezić